Návod na použití elektronického stravovacího systému

- pro studenty a zaměstnance FM

1. Klikněte na odkaz "studenti a zaměstnanci".
2. Zobrazí se Vám následující okna.
3. Zapište svoje uživatelské jméno. (Zaměstnanci - uživatelské jméno do domény FMNT. Studenti - uživatelské jméno na osobní stránky.)

4. Zadejte své heslo.

5. Stiskněte OK
6. Pokud si nebudete vědět rady ve stravovacím systému, klikněte v levé části na odkaz "Co dělat teď?"