Home                Koleje - popis                Menza                Letní ubytování                Kontakty   
Číslo pro platby kolejného:
1793102/0800
 

Návody, pokyny a rady
 • Vysvětlivky k vyúčtování
 • Postup vystěhování z koleje
 • Vzor Ubytovací smlouvy
 • Vedoucí koleje - kontakt
 • Postup při nástupu na kolej
 • Kritéria 2015/2016
 • Návod k vyplnění žádosti
 • Harmonogram 2015/2016


 • Ceníky
 • Kolejné do 4.9.2015
 • Kolejné od 5.9.2015
 • Mimořádné ubytování
 • Ceník letního ubytování
 • Ceník hotelového ubytování
 • Ceník služeb, poplatků a pokut


 • Formuláře
 • Žádost o ubytování (papírová)
 • Žádost o přezkoumání
 • Lékařská zpráva
 • Omluva pozdějšího nástupu
 • Souhlas k inkasu
 • Ubytovací stipendium
 • Letní ubytování studentů


 • Závazné dokumenty
 • Stipendijní řád
 • Kolejní řád
 • Předpis o požární ochraně
 • Bezpečnost a ochrana zdraví
 • Statut centrální kolejní rady


 • Stav podané žádosti o ubytování
 • Elektronická žádost o ubytování


 • Aktuální informace

 • Bankovní spojení studenta
 • Historie plateb

 • Správa účelových zařízení VŠE

  Janderova 190/II
  377 01 Jindřichův Hradec
  spojovatelka tel.: + 420 384 362 386
  tel./fax: + 420 384 362 387


  Správa účelových zařízení VŠE v Jindřichově Hradci zajišťuje ubytování studentů 6. fakulty VŠE v Praze. Převážná většina studentů je ubytována na Švecově koleji. Z důvodu uspokojení požadavků jsou ostatní žadatelé ubytování na pronajatých ubytovnách. Menza zajišťuje stravování studentů a zaměstnanců fakulty. Dále pak studentů středních škol a veřejných institucí.  Odpovědi na časté dotazy

  Vážené studentky a vážení studenti!

  NEZAPOMEŇTE, ŽE ŽÁDOST O KOLEJ SE JIŽ PODÁVÁ DO PRAŽSKÉ CENTRÁLY, tj. zde :
  Žádost o kolej

  Níže Vám také poskytujeme odkaz na stránku odpovědí na nejčastější dotazy týkající se podávání žádostí o kolej. Bohužel, stránka nepamatuje na odlišnosti lokality Jindřichův Hradec. Např. vzhledem k tomu, že v naší lokalitě disponujeme pouze jedinou budovou (alias "blokem"), tak veškeré pasáže týkající se výběru preferované budovy, náhradní budovy apod., se Vás netýkají. Podobné je to např. u formuláře pro školní lékaře, kde pro Vás neplatí, že není nikde na webu umístěn, neboť jej můžete stáhnout z tohoto umístění: Lékařská zpráva. Veškeré rady a doporučení je proto nutno aplikovat s rozmyslem - přesto věříme, že stránka pro Vás může být užitečná.

  Manuál pro podávání žádostí
  Odpovědi na časté dotazy

  Antonin Stejskal, 23. 6. 2015  Poslední den podávání přihlášek

  Dnes je poslední termín pro podání příhlášky v 1. kole na akademický rok 2015/2016. Pokud Vám z nějakého důvodu přihláška nejde podat, napište své jméno, příjmení, požadovanou a náhradní kolej, datum nástupu (v rozmezí 14.-16. září 2015) a info, zda chcete stejný pokoj jako v letošním roce na e-mail xruzm25@vse.cz
  a během dneška Vám bude přihláška podána ručně spolu s elektronickým potvrzením.

  Antonin Stejskal, 17. 6. 2015  Nestihli jste si do 15.6.2015 podat žádost o ubytování?

  Studenti, kteří si nestihli do 15.6.2015 podat žádost o ubytování na ak. rok 2015/2016, si ji mohou podat elektronicky v průběhu 2. kola, nejpozději do 13.7.2015 včetně. Budou posuzováni, jako by si podali žádost o ubytování v 1. kole. Žádosti o ubytování podané v 1. a 2. kole jsou po ukončení těchto kol vyhodnoceny společně v jeden okamžik, takže u těchto žádostí pořadí podání nemá žádný vliv na přidělení ubytování.

  Antonin Stejskal, 17. 6. 2015  Aktuální informace pro podávání žádostí a systém přidělování pokojů

  Vážení studenti, nejnovější aktuální informace pro podávání elektronických žádostí a systém přidělování pokojů naleznete v níže uvedených dokumentech.

  Manuál pro podávání žádostí
  Terminář pro přidělování pokojů

  Antonin Stejskal, 9. 6. 2015  Manuál pro studenty při podávání žádostí

  Na stránce https://iskam-web.vse.cz se žadatel přihlásí pomocí přístupového uživatelského jména a hesla shodnými se studijním informačním systémem ISIS (registrace slouží pouze pro studenty jiných škol, studenti VŠE se neregistrují). Poté si v kartě Žádosti o ubytování (Pořadníky) vybere pořadník dle místa studia.

  Žádost bude možno podat nejdříve 1.6.2015 (viz.https://suz.vse.cz/cze/harmonogram-ubytovani).

  Žadatelé hlásící se ke studiu na VŠE v Praze si vyberou pořadník, který má v názvu Praha a žadatelé hlásící se ke studiu na FM VŠE v Jindřichově Hradci si vyberou pořadník, který má v názvu Jindřichův Hradec.

  Po vybrání pořadníku student klikne na tlačítko pro podání nové žádosti.
  Při podávání žádosti si žadatel vybere preferovanou kolej, dále náhradní kolej a datum nástupu (v Jindřichově Hradci je pouze jedna kolej: Švecova).
  Datum odchodu je pro všechny stanoveno jednotně.

  Svůj výběr žadatel potvrdí tlačítkem „Podat žádost“, čímž bude žádost podána.

  Poté má žadatel možnost zaškrtnout, zda je držitelem průkazu ZTP/P, zda nastupuje do prvního semestru bakalářského studia, zda je doktorand a zda požaduje stejný pokoj jako v akademickém roce 2014/2015 (stav ubytování ke dni 22.5.2015). Tyto údaje (včetně preferované koleje) lze měnit až do uzavření daného kola podávání žádostí.

  Po těchto krocích se žadateli zobrazí v žádosti o ubytování stav „Neuspokojená“ což znamená, že byla žádost podána, ale ne zpracována.

  Rozhodnutí o ubytování

  Ve chvíli, kdy bude žádost uspokojena (tj. bude rozhodnuto, že student bude ubytován), se v kartě Žádost o ubytování změní její stav na „Uspokojená“. Vedle tohoto nápisu bude šipka, pomocí které si žadatel může vybrat pokoj na přidělené koleji. Pokoj si vybírají pouze ti, kteří nezaškrtli požadavek na stejný pokoj jako v akademickém roce 2014/2015. Žadatelé, kteří tuto možnost zaškrtli, budou mít automaticky stejný pokoj jako v akademickém roce 2014/2015.

  Přidělený pokoj bude uveden v kartě Rezervace.

  Antonin Stejskal, 29. 5. 2015  Žádosti o ubytování pro akademický rok 2015/2016

  Stávající studenti FM VŠE (tj. 1. ubytovací kolo) mohou podávat žádost od 1. června 2015 prostřednictvím elektronického formuláře Žádost o ubytování. Uzávěrka podávání žádostí je 30. června 2015.

  Nově přijatí studenti FM VŠE (tj. 2. ubytovací kolo) mohou podávat žádost od 10. července 2015 (až po zápisu žadatele do studia, kde obdrží přístupové údaje pro přihlášení do intranetu kolejí FM VŠE) prostřednictvím elektronického formuláře Žádost o ubytování. Uzávěrka podávání žádostí je 31. července 2015.

  Žadatelé, kteří budou zapsáni v pozdějším termínu, nejpozději však do 31.8.2015 (3. ubytovací kolo), mohou ode dne svého zápisu do studia podat elektronickou Žádost o ubytování, a to nejpozději do 3.9.2015 včetně.

  Všem doporučujeme prostudovat materiály:

  Kdy a jak podat žádost o kolej (též zde),
  Kritéria 2015/2016 (též zde),
  Harmonogram 2015/2016 (též zde).


  Před prvním přihlášením do systému si, prosím, důkladně prostudujte informace o uživatelských jménech a heslech na Fakultě managementu a návod pro nastavení hesel do všech systémů (tedy i do kolejního intranetu). V případě, že se nebudete moci do systému přihlásit, kontaktujte podporu Centra výpočetní techniky na adrese cvt@fm.vse.cz.Pokud budete mít jakékoliv dotazy stran ubytování, kontaktujte pana Antonína Stejskala

  Antonin Stejskal, 28. 5. 2015